nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze – podstawowe informacje

Zdrowie

Przyjmuje się, że optymalne ciśnienie tętnicze zdrowego człowieka wynosi poniżej 120/80 mm Hg. Wpływ na nie ma wiele czynników, dlatego procesu chorobowego nie można rozpoznać zaledwie po jednym wyniku, a zasadna jest analiza w dłuższym okresie. Kluczowe jest, aby pomiar był przeprowadzony po co najmniej kilkunastominutowym odpoczynku, a także w warunkach niepowodujących dużych emocji u pacjenta. Mankiet powinien mieć odpowiednią dla wymiarów ręki szerokość a aparat świadectwo aktualnego skalibrowania. Nadciśnieniem tętniczym określamy ciśnienie tętnicze skurczowe krwi ≥140 mm Hg lub/i ciśnienie tętnicze rozkurczowe ≥90 mm Hg. Nadciśnienie w zależności od przyczyn dzielimy na pierwotne, stanowiące około 90% wszystkich przypadków lub wtórne, związane z innymi chorobami przewlekłymi. 

Przyczyny nadciśnienia

Nadciśnienie pierwotne jest najczęściej idiopatyczne. Wpływać na rozwój tego stanu mogą czynniki genetyczne, a także środowiskowe takie jak (nadmierne spożycie sodu, mała aktywność fizyczna, otyłość, stres). U podstaw nadciśnienia wtórnego najczęściej leżą choroby nerek, a także gruczołów wydzielania wewnętrznego. Istotne wydają się choroby: koarktacja aorty, stan przedrzucawkowy/rzucawka ciężarnych, obturacyjny bezdech senny, schorzenia neurologiczne, leki lub narkotyki,

Objawy towarzyszące

Na ogół nie występują inne objawy niż wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Konsekwencją tego stanu mogą być jednakże: bóle głowy, przerost lewej komory serca, przyspieszony rozwój miażdżycy, udar mózgu, rozwarstwienie aorty, zmiany w siatkówce oka i nerkach.

Badania dodatkowe

U osób z rozpoznanym nadciśnieniem należy zlecić badania obrazowe (echokardiografia, USG naczyniowe, badanie dna oka) i laboratoryjne (badanie stężenia elektrolitów, poziom hemoglobiny i hematokrytu, analiza odsetka hemoglobiny glikowanej), które będą stanowiły punkt wyjścia do oceny stanu pacjenta w następnych latach leczenia.

Leczenie

Podstawą leczenia nadciśnienia jest umiejętnie dobrana farmakoterapia (podstawowe grupy leków: diuretyki, beta-blokery, ACEI, ARB). Kluczowym elementem dodatkowym jest zmiana stylu życia (rzucenie palenia oraz spożywania alkoholu, ograniczenie masy ciała i spożycia sodu, dieta śródziemnomorska, zwiększenie aktywności fizycznej).

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony
https://mamcisnienie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *